Arduino

  • Als hardware zorgen we voor
   • Arduino (uno);
  • breadbordje;
   • Eventueel een laptop met daarop geïnstalleerd Arduino versie 1.56beta
   • eventuele extra onderdelen, zoals draadjes, weerstanden en ledjes
  • Arduino Kit (50 euro)

De Arduino kits bevatten volgende onderdelen en worden een na een beschreven in de handleiding hoe aan te sturen & aan te sluiten

1x SainSmart Prototype Shield ProtoShield Mini Breadboard For Arduino Prototyping

1x 1602LCD

1x SainSmart UNO R3 Development Board Compatible With Arduino UNO R3

1x USB Cable

1x Sainsmart HC-HR04 Distance Sensor

1x Buzzer

1x Nixie Tube

1x Temperature Sensor

1x 74HC595

1x Infrared Remote Control

1x Infrared Receiver

1x Photoresistor

1x Potentiometer

2x Tilt sensor

4x Pushbuttons

1x RGB led lamp

1x Flame Sensor

1x Cell Box

Resistors, Breadboard & Jumper wires, LEDs

1x TLC5940NT TLC5940 DIP-28 TI LED Driver IC

1x Arduino MMA7361 Angle Sensor Inclination 3-axis Accelerometer Module

8x Ultra-Bright 4PIN Water Clear Common Cathode Tri-Color RGB Light LED Lamp

2x Tower Pro SG90 9g Gear Steering Servo

en een 19tal "arduino starter kit"-tutorials die je hierboven in onze Arduino map kunt digitaal downloaden.