SUMObot

Nu BMA achter de rug is, kijken we al met veel ongeduld uit naar de volgende Brick Mania. Deze zal in Wetteren plaatsvinden, 18 en 19 april. In BMA hadden we een truck trial parcours en een race parcours waar kindjes met vrachtwagentjes konden rondcrossen. Voor Wetteren had ik het idee om een sumo worstel wedstrijd te organiseren tussen robots.

Wat hebben we daarvoor nodig?

- een ronde plank om de bots op te zetten (Steven Apers heeft dit blijkbaar)

- een beetje plaats (groot hoeft dit niet te zijn, ik denk dat het bord 1m diameter is, dus 4m2 ofzo)

- mensen die willen deelnemen

Het laatste puntje lijkt mij het moeilijkste, want volgens mij zitten niet veel Mindstorms liefhebbers in de club (al was de opkomst bij de workshop toch vrij groot). Ook het aantal Technic liefhebbers is redelijk laag.

Wie zou het zien zitten om een robotje te bouwen, te programmeren en deze in de ring te zetten om een andere robot eruit te duwen. Let op, het zijn geen robot-wars toestanden hé. Gewoon de tegenstander uit de ring flikkeren. Zie ook onderstaand filmpje.

Deelnemen kan met NXT of EV3 set. Robots mogen zeker niet te groot zijn of te zwaar. Ik zal de reglementen eens opzoeken ... of zelf een verzinnen

Dus, wie heeft interesse? (en niet allemaal tegelijk he)

REGELS (DRAFT)

Inleiding

Regels zijn gebaseerd op: techclubs.org/activities/robots/contests..._rules_small_big.php

Specificaties

De robot

De robot mag niet breder zijn dan 20cm en ook niet langer dan 20cm. Hoogte speelt geen rol. De jury moet in staat zijn een koker, van 20cm x 20cm, over de robot te plaatsen.

De robot mag niet zwaarder zijn dan 1kg.

Alleen officiële LEGO stukken zijn toegestaan om de robot te bouwen.

Alleen officiële Mindstorms sensoren (of door LEGO certified), zijn toegelaten.

Alleen officiële LEGO computers zijn toegestaan (RCX, NXT en EV3). Geen brick-pi bijvoorbeeld.

Volgende zaken zijn niet toegelaten: lijm, plakband, wielen die kleven, niet LEGO rubber-bands, ... kortom alles wat NIET LEGO is.

De robot moet zelfstandig de andere robot uit de ring duwen, zonder interventie van buitenaf.

De robot mag opgebouwd zijn rond een RCX, NXT of EV3 computer.

De robot mag geprogrammeerd worden met één van de gangbare talen; NXT-G, Java, C, ...

De robot mag geen connecties hebben met de buitenwereld (geen bleutooth, WIFI, ...) en mag dus alleen bestuurd worden door de software op de RCX, NXT of EV3 computer.

De robot moet een naam hebben.

De robot mag geen dingen afvuren of gooien naar de tegenstander.

De robot mag de tegenstander niet "slaan". Geen robotwars toestanden dus.

De robot mag de tegenstander op geen enkele manier schade toebrengen.

De robot mag de software van de tegenstander niet "hacken".

Tussen wedstrijden door en tijdens "time-out" mag aan de software gesleuteld worden.

De ring

De ring is een grote cirkel met 76 cm diameter.

De ring is zwart in het midden en heeft een witte rand (zo kan de robot zien wanneer hij binnen de ring blijft). De witte rand heeft een breedte van 10cm.

De ring zal maximum 10cm boven de vloer staan zodat, wanneer de robot volledig uit de ring geduwd wordt, er geen schade is.

Match

2 robots proberen elkaar uit de ring te duwen.

Er worden telkens 3 wedstrijden georganiseerd.

Bij de aanvang van elke wedstrijd wordt een dobbelsteen gegooid. Deze dobbelsteen beslist hoe de wedstrijd zal starten:

bij het starten staan de robots met het "gezicht" (ook wel voorzijde genoemd) naar elkaar

bij het starten staan de robots met het "gezicht" (ook wel voorzijde genoemd) naar de buitenkant van de ring

bij het starten staan de robots "zij aan zij"

Elke robot heeft een voor- en achterzijde. De voor- en achterzijde wordt bepaald bij het inschrijven van de speler en kan daarna niet meer aangepast worden. Deze voor- en achterzijde bepalen is belangrijk om de robots juist op het bord te plaatsen bij aanvang van elk spel. Er wordt bij voorkeur een rode plate of tile aangebracht op de voorzijde van de robot. Dan kunnen later geen discussies optreden.

Wanneer de wedstrijd "zij aan zij" gestart wordt, mogen beide spelers kiezen naar welke kant hun robot "kijkt". Bijvoorbeeld; robots staan met hun "gezicht" in dezelfde richting.

Bij het geven van het startsignaal wordt het programma van de robot gestart door een druk op een knop.Knop kan op de brick zitten of kan een touch-sensor zijn. Na het drukken op de knop, zal de robot 5 seconden wachten en dan tot actie over gaan. [/li]

Spelers mogen de robots niet meer aanraken nadat de robot gestart is door de druk op de knop.

De robots moeten "iets doen" en moeten "bewegen". Een baksteen bouwen is dus geen robot

De robots moeten voortdurend in beweging zijn. Wanneer een robot gedurende 30 seconden (of langer) niets doet, wint de tegenstander.

Een wedstrijd duurt maximaal 5 minuten. Wanneer de wedstrijd langer zou duren, beslist de jury over wie de wedstrijd wint.

Wanneer de robots gedurende 30 seconden of meer, in elkaar verstrengeld zitten, wordt de wedstrijd herstart. Hierbij wordt niet opnieuw met de dobbelsteen gegooid.

Wanneer beide robots gedurende 30 seconden of meer, niets doen, wordt de wedstrijd herstart, terug zonder dobbelen.

Wanneer beide robots gelijktijdig (min of meer) uit de ring rijden, wordt de wedstrijd herstart, terug zonder dobbelen.

Wanneer een robot, zonder toedoen van de tegenstander, uit de ring rijdt, dan verliest deze ook de wedstrijd.

Wanneer een wedstrijd herstart wordt, mag door een van de spelers "time-out" gevraagd worden. Dit geeft de kans aan beide spelers om aan de software te sleutelen. De "time-out" duurt maximaal 10 minuten.