Lego - Opdrachten

First Lego League - Robotica - 5de lj.

Voer onderstaande programmeeropdrachten uit en sla ze op met met als benaming 'Opdracht x'.

Opdracht 1

Opdracht 2

Opdracht 3

Opdracht 4

Opdracht 5

Opdracht 6

Opdracht 7

Opdracht 8

Opdracht 9

Opdracht 10

Opdracht 11

Opdracht 12

Laat je robot ongeveer 1m rechtdoor rijden.

Laat je robot ongeveer1m rechtdoor rijden en achterwaarts terugkeren.

Laat je robot starten met een geluid om daarna al rijdend naar rechts zwenken.

Laat je robot al rijdend naar links zwenken om daarna een geluid te maken.

Laat je robot om haar eigen as draaien, eerst voorwaarts, dan achterwaarts.

Laat je robot de handel omhoog en omlaag laten gaan.

Laat je robot omheen een voorwerp, dat ongeveer 3 m verwijderd is, draaien.

Laat je robot slalommen tussen een aantal voorwerpen.

Laat je robot precies een halve meter vooruitgaan.

Laat je robot precies een halve meter vooruitgaan, 1 seconde wachten om dan achterwaarts terug te keren naar de base (startplaats).

Laat je robot een zelfgemaakt legovlot met 2 legofiguurtjes vooruitduwen.

Laat je robot een zelfgemaakt legovlot met 2 legofiguurtjes vooruitduwen en terugbrengen naar de base (startplaats).

Namen programmeurs : …………………………………………………………..